Брзо купување

Кога веќе ќе се одлучите за некој производ, купувањето ќе Ви биде најлесен дел . Со нови начини ние го направивме купувањето наједноставно и тоа на три начини.

Можете да купувате брзо и едноставно (Без регистрација).

Купувајте брзо и едноставно на www.shop4parts.mk 24/7 и одберете начин на плаќање.(Мастеркард, Маестро, Виза, Виза електрон). За сите вас на кои времето им е кратко, можете со само еден клик да добиете што сакате. Одберете производ, одберете вид на картица, по внесувањето на потребните податоци ќе добиете потврда за нарачката.

Брзо и Едноставно (без регистрација)

Овој начин на работење со он-лајн продавницата shop4parts.mk овозможува без регистрација да одберете производ или производи во вашата кошничка и да преминете на купување. Вашата кошничка ве упатува кон пополнување на податоци за достава и податоци за вашата картичка преку која ќе се изврши платежна трансакција. На екранот ви се појавува информација дека успешно е извршена трансакцијата и можете веднаш да си испечатите сметка за тоа што сте го купиле, истата информација ќе биде ипратена и на е-маил адресата која ја имате пополнето во формуларите. 

Делот е додаден во вашата кошничка